17 March 2008

RM1 板面


位于JLN MANIS 4的面对面...
24/03/2008
新开张大放送 RM1 一碗哦...
喜欢吃板面的朋友可以去试下哦..
试了回来报告下..

4 个老人:

luilui钻石库*** said...

几时到几时哦?明天还有没有?

罗弟`花 said...

24th open rm1
25th 2nd day rm2
that all

◤kahyan™◢ said...

这2天我都在关丹 :rf:
(如果顺利的话~)

luilui钻石库*** said...

oh my god 我们在bali啦